20 jan 2017

Wiedenmann New Groundsman of the Year

Onsdag den 11. januar 2017 blev årets Groundsman udnævnt og hædret ved et flot arrangement hos AMU Nordjylland Sandmoseskolen. Sandmoseskolen ved Brovst er den erhvervsskole i Danmark, hvor flest elever uddanner sig til Groundsman. Derfor er skolen også et naturligt samlingssted, når Groundsman Association Denmark (GAD) afholder deres årlige generelforsamling.
Årets groundsman 2016

Nicklas Parmo Tang-Petersen er netop kåret som ”Wiedenmann New Groundsmann of the year 2016 Denmark”. Begrundelsen for udnævnelsen tog afsæt i de tre indstillinger, der var indsendt, og blev fremført af formand for groundsman-foreningen Holger Boesen. Læs her et sammendrag af indstillingerne:

– Som nærmeste leder for Nicklas Tang-Petersen vil jeg indstille ham som årets Groundsman. Min første kontakt med Nicklas var i en 3 ugers afklaringspraktik. Fem måneder efter kontaktede Nicklas mig – han havde taget grundforløbet til groundsmanuddannlesen og manglede nu en praktikplads. Det var ikke en svær beslutning at finde pladsen til Nicklas. Han er sidenhen vokset med opgaven, så han i dag tør tage beslutninger omkring de arbejdsopgaver, han har i hverdagen – opgaver, der primært er på et dansk superligastadion. Det faglige er i højsædet inden for de rammer, der er et vilkår i hverdagen, og ofte bliver 2+2=5. Som kollega er Nicklas også af bedste kaliber. Den bedste til at bekræfte det er hans kollega Henrik, som var mentor i hele Nicklas uddannelsesforløb, fortæller Kurt Daugaard Karlsen formand for idræt og institutioner i Silkeborg Kommune.

– Nicklas begyndte som groundsmanelev ved Entreprenørgården i 2010 og aflagde efter endt læretid svendeprøve på Sandmoseskolen i 2013. Herefter blev han fastansat og har siden udgjort en bærende del af groundsmanteamet på Mascot Park, Silkeborg. Derudover deltager Nicklas i fornødent omfang i plejen og vedligeholdelsen af Silkeborg Kommunes øvrige idrætsanlæg – herunder Atletik Stadion og tennisbaner, og så udfører han vintervedligeholdelse på kommunens kunstgræsbaner. Nicklas er fleksibel og arbejdsom. Han gør sine ting godt, og han er vellidt over alt. Han er god til at planlægge og til at inddrage andre i beslutningerne, så de opgaver, han er involveret i, bliver løst i fællesskab med kollegaerne. Han er god til at vurdere opgavernes omfang og leverer på et kvalitetsniveau, der svarer til det, der forventes ud fra opgavebeskrivelserne, udtaler Henrik Jørgensen, Groundsman ved Entreprenørgården Mascot Park – Silkeborg.

– På Silkeborg Stadion er Nicklas en af de bærende kræfter, når det kommer til at sikre kvaliteten af banerne, og det har afspejlet sig i, at Pro Pitch System har tildelt os mellem 3 – 4 stjerner. Nicklas deltager desuden så tit han kan i forskellige faglige kurser for at dygtiggøre sig – og så er han ikke bange for at videregive sin viden til andre kollegaer, fortæller John Kudsk, bestiller ved Silkeborg Stadion/Silkeborg Kommune.

Udover den flotte titel modtog Nicklas også en præmie, som er en tur til RasenBall Sport Leipzig. Nærmere information om opholdet på det tyske stadion følger snarest muligt.