09 apr 2024

Online-undersøgelse af forekomsten af svampesygdomme i plænegræs

DLF gennemfører en undersøgelse af forekomsten af svampesygdomme i 2023 for at måle deres udbredelse i hele Europa over tid.
I betragtning af de stigende virkninger af klimaændringer, er der voksende bekymring for, at både eksisterende og nye svampesygdomme kan udgøre betydelige trusler, der potentielt bringer græskvaliteten i fare. Hos DLF er vores primære mission at udvikle græssorter, der imødekommer de skiftende behov hos vores slutbrugere. Derfor er det afgørende at forstå de udfordringer, du møder på dine græsarealer.

Vi inviterer dig derfor til at deltage i en kort online-undersøgelse med fokus på svampesygdomme i plænegræs i 2023. Det vil tage maksimalt 5 minutter. Du finder spørgeskemaet her Skulle du have brug for det, kan du ændre sprog i øverste højre hjørne.

Tak for dit bidrag.