18 jun 2020

Fodboldspillere hjælper Gladsaxe Kommune med at teste kunstgræs

Gladsaxe Kommune har besluttet at udfase deres kunstgræsbaner med SBR gummigranulat og erstatte dem med et mere miljøvenligt alternativ. Her fortæller Idrætschef Holger Kortbek om, hvordan de har grebet beslutningsprocessen an med at vælge den nye type kunstgræsbane.

Billedtekst: Fodboldspillere fra de lokale klubber i Gladsaxe Kommune har været med til at teste forskellige fabrikater af kunstgræs. På billedet ses 4 af de testede fabrikater. Læg mærke til den store farveforskel, der er mellem fabrikaterne. Foto: Anna-Louise Noe Kristensen, Gladsaxe Kommune.

Af Karin Normann, Sekretariatet, GAD

Idrætschef Holger Kortbek fortæller: ” I de senere år har der været meget fokus på spredning af SBR gummigranulat til og forurening af det omkringliggende miljø. I Gladsaxe kommune prioriterer vi grøn omstilling og bæredygtighed meget højt og derfor vil vi gerne væk fra denne type af kunstgræsbaner. Vi har 27.000 m2 med gammel kunstgræsbane, som vi gerne vil have skiftet.

I starten var der dog en del skepsis overfor de nye 4G baner, hvor der ikke bruges gummi som infill. Denne skepsis ville vi gerne imødekomme ved at give spillerne mulighed for selv at teste de forskellige fabrikater”.

Brugerinddragelse

Blandt andet var vi i efteråret 2019 på messe i Køln i Tyskland for at se på hvilke fabrikater, der findes på markedet. Der var mange forskellige leverandører, og lige så stor variation mellem produkterne (bl.a. med hensyn til farveforskelle som du kan se på billedet øverst i artiklen).

 ”Ud fra input fra vores forskellige faglige netværk og vores indtryk af fabrikaterne på messen valgte vi 6 forskellige, vi ville teste derhjemme. Da vi havde fået vareprøverne i hus, lavede vi 6 mindre forsøgsfelter på 4×4 meter inde på Gladsaxe Stadion. Spillerne fra klubberne blev så opfordret til at prøve de forskellige fabrikater, så de kunne få en fornemmelse af, hvilke der var bedst at bevæge sig på”.

Test i større skala

Den første afprøvning er nu slut og sammen med brugerne har Gladsaxe Kommune udvalgt 4 fabrikater, som de vil arbejde videre med hen over sommeren. De 4 fabrikater udlægges nu på et 150 m2 stort prøveareal. På den måde får spillerne bedre mulighed for at spille fodbold og lave taklinger, så de virkelig kan fornemme de forskellige fabrikater af kunstgræs. Samtidig laver kommunen en spørgeundersøgelse, hvor spillerne skal give karakterer for forskellige kvalitetsparametre for græsset.

Langsigtet bæredygtig løsning

I Gladsaxe Kommune er det første gang, at vi har involveret brugerne så meget i beslutningsprocessen og de har virkelig taget godt imod initiativet. Jeg er overbevist om, at vi med denne tilgang hæver kvalitetsniveauet og får den mest bæredygtige og langsigtede løsning, der både gavner miljø, natur og idrætsliv”, afslutter Holger Kortbek.