24 nov 2017

Vinterklar i Slagelse

Kan man slå græs og rydde sne samtidig? Det er naturligvis sat firkantet op, men når driften skal varetage såvel græspleje som snerydning, kan der her i skiftet mellem efterår og vinter opstå situationer, hvor der er brug for maskiner til begge dele. Hvordan gør man sig vinterklar, når vejret er lunefuldt? I Slagelse Kommune har de gode fordele af at være en stor driftenhed.

Af Karin Normann, Nyholt ApS

Den store enhed vi har i Slagelse Kommune giver os mulighed for, at vi kan lukke ned gradvis“, fortæller Teamleder, Sten Bartelsen. “Vi er derfor ikke så sårbare, hvis vejret lige pludselig viser sig fra den mere vinterlige side. De første baner i kommunen lukkes efter uge 45 “, tilføjer Sten.

Entreprenørservice

Entreprenørservice i Slagelse Kommune råder over 5 traktorer, som kører på idrætsanlæg i vækstsæsonen. Alle 5 traktorer indgår i vintertjenesten, da entreprenørservice har al snerydning i Kommunen. Ligeledes indgår alle hold i vintertjenesten såvel sport, natur, grønne-folk og vej-folk “, fortæller Sten Bartelsen. I det daglige har Sten ansvaret for alle sportens traktorer. Han har kontakten til traktorførerne og sørger for at de får maskinerne smurt og holdt dem i god stand hele vinteren.

Inden vinter pakker vi selv alle ”græsmaskiner” til side på vores to materialegårde. Klipperne bliver sprøjtet ind i olie, for ikke at ruste. Jeg samler information sammen om, hvad der skal laves på vores maskiner inden næste forår. Oplysningerne giver jeg videre til værkføreren og i løbet af vinteren vil vores smede tage alle maskiner ind på vores 2 værksteder, hvor de skifter lejer og andre sliddele. Dette arbejde laves, når der er tid, da vintermateriellet har første prioritet “, fortsætter Sten.

Den største først

Den første traktor, der bliver taget ud og kommer på værksted er den store Case 75 hk. I vækstsæsonen kører den med stor vertidrænmaskine, skivesåmaskine og udbringer gødning. Traktoren får monteret vinterdæk, kombiplov eller kost og kører med stor trailer-saltspreder. Efter monteringen af vinterudstyr kører den vinterruten igennem, for at se om der er nogle steder, den ikke kan komme frem. Der kan f.eks. være grene, der skal klippes væk. Nogle gange skal der sendes et brev ud til en borger, med en påbud om at få beskåret beplantning, så maskinerne kan komme til. Ellers kører den med skovspil, med et hold der fælder store træer hele vinteren.

Den næste traktor der tages ud er en John Deere 4066, der kører med vertikalskærer, topdresser og børster kunstgræsbaner hele sommeren. Den får monteret sneudstyr og kommer midlertidig tilbage i drift på sporten, hvor den er med til at lave de sidste opgaver. I år var det udlægning af gummigranulat.

Disse to traktorer vil fast hen over vinteren køre vintertjeneste på kommunens veje, stier og fortove.

Mindre behov for græsklipning

De 3 sidste traktorer kører på kunstgræsbaner, hvor de bruges til at skrabe sne og salte. “Salt bruger vi kun ved snefald, til at smelte det sidste sne med. Til forebyggelse bruger vi andre midler, der bliver sprøjtet ud. Dette vil som hovedregel være efter aftale med Fritid. Hvis der kommer meget sne, monterer vi sneslynger på 2 af disse traktorer, så de også kan køre på stier i kommunen “, fortæller Sten.

Hvornår de 3 traktorer overgår til vintertjenesten afhænger naturligvis af sæsonen. Når alt græs kan klippes af en enkelt klipper tager de den første John Deere 4720 ud. Den får monteret vinterdæk og saltspreder og samtidig laver de service på traktoren. Denne traktor er lagt ud til en privat entreprenør, der bliver kaldt ud i tilfælde af sne på kunstgræsbanerne (det er snevagten, der kalder ud). I hverdagen er det entreprenørservice egen mand, der tager en bil ned til kunstgræsbanen for at koste den op og klare de opgaver, der er. Han bruger den samme traktor.

Op til snefald

Der er nu kun én John Deere 4720, der kører med græsklipper og har alt græs i kommunen. Græsdæk vil først blive skiftet lige op til snefald. Hvis sneen kommer før Sten får skiftet dæk, vil der være en smed på arbejde, der skifter til vinterdæk, der er lagt klar på værkstedet. Først da stopper entreprenørservice med at klippe græs. “Vi klipper så lang tid som muligt for at være sikker på, at græsset ikke er for langt ved forårsopstart, da fodbolden på banerne starter før klipperen kommer ud “, fortæller Sten.

Den sidste traktor John Deere 4720 kører med lille prikker på kampbaner, så længe der spilles på dem, for at holde dem gode og spilleklar. De kører med 12 mm spyd uden bræk og med lidt tryk på bagrullen og skifter mellem dybder på 10 cm, 15 cm og 20 cm.

De store parker

I de store parker bruger vi også den sidste John Deere 4720 til at suge blade op med. Samtidig har vi ”håndfolk”, der går med mindre blæsermaskiner og blæser blade ud til traktoren. Der vil i nogle parker blive kørt flere gange, da de første blade bliver for tunge og våde inden de sidste falder af træerne.

Når vi er færdige i parkerne med bladene, sætter vi vinterdæk på den sidste traktor, da den også kører sne på kunstgræsbaner. De 3 traktorer til kunstgræsbaner vil hjælpe hinanden, med at rydde sne hen over vinteren. Når vi har sne på kunstgræsbaner, er det ofte ikke på alle baner, da to af banerne ligger tæt på vandet “, slutter Sten Bartelsen.