22 dec 2017

VINTERPLEJE MED SALT OG “MÅTTE”

OB har til huse i Odense Ådal, tæt på centrum af Odense by. Banerne er klemt inde mellem beboelser på begge sider af anlægget. Det giver groundsmændene udfordringer med vinterplejen af kunstgræsbanen, fortæller Poul Nielsen, den ene af klubbens 3 groundsmen.

Af Karin Normann, GAD

OB fik ny kunstgræsbane i september 2017. Den gamle fra 2008 var udtjent. Lige nu har klubben én kunstgræsbane, som bruges af alle klubbens ca. 800 medlemmer lige fra Superligaen til oldboys samt af den nærliggende skole. Det betyder optimal udnyttelse af anlægget. Nu venter klubben på anlæg af 2 baner mere for at tage presset af denne ene kunstgræsbane.

Vinterpleje

Lige nu er der stille i Ådalen, da spillerne har juleferie. Ellers groomes overfladen af banen hver dag for at holde den plan. Groomeren afretter lige netop infillet, men arbejder som sådan ikke ned i græstæppet. En gang om ugen, typisk fredag, harves banen for at løsne infillet og sikre, at banen dræner godt. Ved denne behandling arbejder børster 15 mm ned i infillet. Groundsmændene har ekstra fokus på straffesparksfelter og indgange for her slides infillet væk. Pr. håndkraft fyldes op med gummigranulat, der lægges på plads med en alm løvrive.

Hvis der er udsigt til frost saltes banen. Groundsmændene bruger ca. 150 kg alm. vejsalt forebyggende. Saltet spredes med en gødningsspreder og de laver godt med overlap for at sikre, at der ikke er nogen ”helligdage”.

Smeltning af rim og et tyndt lag sne klares ved at trække et stykke kunstgræstæppe med stråene nedad efter traktoren. Friktionen mellem plasticmåtten og banen får sneen og rimen til at smelte. Hvis der kommer større snemængder spændes sneskraberen på traktoren og sneen fjernes mekanisk.

Renholdelse af banen er også en vigtig opgave. Hver dag går en mand banen over og fjerner stort affald, som f.eks. flasker. En mere grundig gennemgang af banen foretages en gang om ugen for mindre affald som f.eks. tyggegummi, tabe mm. Her laves en systematisk gennemgang af hele overfladen.

Hensyn til naboerne

Tirsdag og torsdag er der fast morgentræning for superligaen kl. 8.00. Det giver groundsmændene udfordringer i forhold til at gøre banen klar. ”Naboerne er ikke glade for, at vi tænder lysanlægget og laver støj med maskinerne. Vi vil rigtig gerne starte kl. 6.30, men vi starter ikke før kl. 7 af hensyn til naboerne”, fortæller Poul. Det betyder, at groundsmændene skal være effektive, da det tager en time at groome banen. ”Det, vi mangler at lave kl. 8., må vi vente med at lave til midt på dagen, når der er pause på anlægget”, tilføjer Poul. Men hvad gør I, hvis der er sne, der skal ryddes væk, kan I så nå at være klar til kl. 8? ”Vi har ikke haft de store problemer med sne. Hvis det sker og vi ikke har banen klar kan spillerne træne i hallen eller de kan lave styrketræning, på den del af banen, som er ryddet”, afslutter Poul.

 

Billedtekst: Kunstgræsbanen hos OB i Odense Ådal, holdes frostfri ved brug af alm. vejsalt. ”Hvis der ligger rim eller lidt sne på overfladen af banen, fjerner vi det nemt med vores hjemlavede ”måtte” af kunstgræs. Måtten spænder vi bag på traktoren. Varmen der udvikles ved friktionen mellem bane og måtte smelter hurtig rim og sne”, fortæller groundsman Poul Nielsen, som her ses ved siden af den hjemlavede ”måtte”.